Основи виховання
Дитяча психіка
Поняття «дитина»

Тимчасові рамки досліджень

Щоденне час перебування дітей в обраній групі (Г). Час перебування дитини в яслах – це час від приходу і передачі дитини виховательці до повернення його батькам. Воно може бути встановлено для дітей обраної групи або для дітей всіх ясел. У даній роботі враховувався час щоденного перебування дітей в обраній групі протягом тижня. Для реєстрації вимагався, крім реєстраційного листа, ще допоміжний бланк, де зазначалося час приходу і відходу дітей.

Час, що припадає на кожну дитину протягом робочого години вихователя в обраній групі (Г). Час, що припадає на одну дитину, може бути розраховане для всіх дітей в яслах або для дітей окремих груп. В рамках кожної країни це може бути визначено і в співвідношенні з посадою працюючого з дітьми дорослого. Однак у зв’язку з різним кваліфікаційним розподілом працівників ясел у різних країнах порівняльне дослідження з урахуванням кваліфікації не могло бути проведено. Тому в даному дослідженні було взято час працює в групі від початку роботи до її кінця з вирахуванням тих періодів робочого часу, коли співробітники були зайняті не в групі, а в іншому приміщенні. Прочитать остальную часть записи »

Лікарські обстеження дітей в обраній групі

Лікарські обстеження дітей в обраній групі (Г). При вивченні лікарських обстежень враховувалися тільки профілактичні огляди в строки, передбачені за віком. Огляд реєстрували в тому випадку, якщо дотримувалися певні правила і дані вносилися лікарем в історію розвитку дитини. Послідовність була: загальне враження – фізичний розвиток, моторика, міміка, гігієнічний стан; шкіра – загальний огляд; голова – вимір окружності голови (форма, щільність, джерельця); очі-огляд, дослідження передньої очної камери при бічному освітленні, положення очних яблук; ніс – прохідність порожнин для повітря; вуха – огляд барабанної перетинки, слух, тест локалізації звуку; рот – огляд слизових мови, мигдалини, карієс, стан неба; шия – лімфатичні вузли, фістули, щитовидна залоза; грудна клітка – форма, аускультація легенів, серця. Прочитать остальную часть записи »

Число дітей на заняттях в обраній групі

Число дітей на заняттях в обраній групі (Г). Заняття – це організована виховна діяльність, конкретний педагогічний процес з чіткою метою та відповідною методикою. Заняття вихователя з дітьми проводяться планомірно для формування нових знань, умінь і навичок дітей або для закріплення вже наявних. Якщо однакове заняття проводиться послідовно з частиною дітей у групі, то це вважається двома заняттями. Число беруть участь у занятті дітей може бути різним.

Число дітей у кожному занятті слід фіксувати у встановлений час обстеження і заносити відомості в реєстраційний лист.

Здійснення основних цілей занять в обраній групі (Г). Головні цілі заняття визначаються за допомогою виховательки таким чином, щоб можна було оцінити їх для кожного заняття у кожної дитини як «досягнуті», «частково досягнуті», або «не досягнуті» і щоб їх можна було відрізнити від завдань занять. Прочитать остальную часть записи »

Методика контролю за рівнем психічного розвитку

Рушійною силою розвитку дитини є зміна провідної діяльності в «критичні періоди» його розвитку, що і визначає його вікову періодизацію. Гіпотеза, висловлена Л. С. Виготським, про «зоні найближчого розвитку» підкреслює провідну роль навчання, при цьому активна роль відводиться як дорослому, так і дитині.

Які ж основні методи дослідження розвитку психіки дитини?
У дослідженнях Б. Г. Ананьєва пропонується «перехрест» в певні вікові періоди методу «поздовжнього» дослідження психіки дитини, який передбачає проведення експериментів на одних і тих же дітях, в процесі їх росту і розвитку, з методом поперечних зрізів, який допомагає встановити вікові кордону «норми» в межах окремих функцій. Порівняння даних, отриманих за допомогою цих методів, дозволяє одержати більш точну характеристику розвитку дитини. Прочитать остальную часть записи »