Основи виховання
Дитяча психіка
Поняття «дитина»

Способи контролю за розвитком

1. Номінальна шкала, або так звана неметричного шкала. Користуючись нею, можна розрізнити дві групи дітей за допомогою одного показника. Наприклад, в певному віці одна дитина може розрізнити чотири кольори, а інший цього не може. Однак це визначення має дуже мале значення, так як при використанні номінальної шкали невідомо, як ця ознака розподіляється в популяції.

2. Ординарна шкала. За допомогою цієї шкали, теж неметричного, можна розрізнити не тільки те, чи є даний показник, але також і те, властивий Чи він одній дитині в більшій, а іншому в меншій мірі. Для ряду показників, як, наприклад, співчуття по відношенню до інших дітей, або матеріал координації, або досягнуті можливості до абстракції, важко одержати досить достовірні дані при скалірующем способі. Прочитать остальную часть записи »

Методологічна проблема оцінці всебічного розвитку особистості

Наступна методологічна проблема полягає в принциповому рішенні, чи використати для оцінки рівня розвитку як критерій так звану «ідеальну» або «реальну» норму.

При оцінці всебічного розвитку особистості найкраще можна домогтися успіху, якщо для кожної розпізнаваної ступені розвитку теоретично визначити як певну модель «ідеальну норму».

Поняття «реальна норма», або «статистична норма», встановлює, що існує розподіл показників в популяції в певному відрізку часу. Воно служить для оцінки індивідуума як порівнянна величина. Це розподіл не відповідає теоретичним уявленням, тобто «домінуючої моделі». Прочитать остальную часть записи »

Питання планування контролю і способу його проведення і оцінки результатів

До методологічному обґрунтуванню належать питання планування контролю і способу його проведення і оцінки результатів. Кожен спосіб контролю створюється у певних суспільних умовах, що відбиваються на результатах. Тому слід ще до початку розробки врахувати деякі питання, які впливають на зміст і методику.

При застосуванні способу контролю повинна бути чітко позначена мета. Контроль може здійснювати функцію скринінгу, щоб виділити дітей із затримкою розвитку чи з випередженням вікових норм розвитку; можуть перевірятися результати навчання або порівнюватися розвиток певних популяцій; визначатися динаміка розвитку дитини і т. д. У зв’язку з цим слід в першу чергу обмежити досліджувану частину населення (популяція, вік і т. д.); визначити, як буде застосовуватися спосіб контролю і хто буде його здійснювати, визначити ступінь розкиду відповідно до передбачених нормами; встановити шкалу оцінки та можливості використання результатів; уточнити час, необхідний для проведення контролю відповідно з його метою. Прочитать остальную часть записи »

Критерії достовірності

Після того як досягнуті критерії достовірності, для подальшої розробки способу та дослідження необхідно пройти ряд робочих щаблів, які спрощено представлені нижче.

1. Детальна формулювання показників та історичні вказівки по способу їх пред’явлення; апробація вибраних показників як попереднє їх тестування. При цьому встановлюють, чи можна визначити головний зміст показника, яке число дітей певного віку вирішує дані завдання, чи може методика даного способу бути застосована на практиці. Прочитать остальную часть записи »