Основи виховання
Дитяча психіка
Поняття «дитина»

Глобальний детермінанти

Зовнішні детермінанти впливають через внутрішні, такі, як успадковані чи придбані морфологічні і фізіологічні дані, особливо функціональний стан центральної нервової системи. Психічні процеси, якості та особливості, які після народження формуються у дитини, активна взаємодія дитини з навколишнім середовищем, засвоєння індивідуального і суспільного досвіду, знання і вміння як якості пам’яті і особистості – все це відноситься до внутрішніх детермінантах подальшого розвитку.

Визначення, так само як і вимір рівня розвитку дитини, найкраще піддається через визначення рівня його діяльності, через виконання ним завдань або спостереження за певними відібраними відрізками з його діяльності або соціальної поведінки. Прочитать остальную часть записи »

Показники рівня нервово-психічного розвитку

Оскільки в результаті контролю за розвитком виступають актуальні зовнішні психічні прояви, ми вибрали визначення «показники рівня нервово-психічного розвитку».

У психометрії – вченні про вимірювання психічних даних – особливо важливі методичні підходи. Оптимальним ознакою цього методу є стандартизація, тобто дослідження або оцінка строго заданих умов, особливо словесна формулювання інструкцій, питань і завдань, застосування точно встановлених предметів і матеріалів і т. д. Потім встановлення обрахунку отриманих даних, так, щоб результати можна було виражати у вигляді величини (типів шкал), ефективність яких повинна бути перевірена статистичними способами оцінки. Таке метричний побудова способу контролю за розвитком необхідно, бо окремий дитина або група дітей оцінюється не тільки щодо наявності певних ознак (а значить якісно), але і в порівнянні з іншими дітьми того ж віку. Це можливо тільки при кількісному вираженні якісних особливостей, причому у всіх вікових групах треба дотримуватися однакові правила для того, щоб можна було порівнювати між собою та вікові групи. Прочитать остальную часть записи »

Завдання, використовувані при кількісної (метричної) оцінці умов

Задачі, які використовуються при кількісній (метричної) оцінкою, незважаючи на однакову їх позначення, теж значно відрізняються в різних способах контролю, що може бути продемонстровано на прикладі «вставати».

Відмінності є навіть у стандартизованих способах контролю (von Frankenburg, Eggers-Wagner, Brunet-Lesine). У багатьох способах контролю зміст завдань визначено в назві, але точні вказівки по проведенню контролю відсутні або немає визначення, у якому випадку вважати задачу розв’язаною або невирішеною. При цьому неминуча суб’єктивна оцінка рішення задачі: деякі автори вважають результат позитивним, якщо діти починають виконувати завдання (Н. М. Аксаріна), інші – тільки в тому випадку, якщо дана здатність повністю закріпилася (Franken-burg). У деяких способах контролю дан точний вік для виконання завдання, якого дотримуються при стандартизації. В інших способах контролю для освоєння уміння дається віковий діапазон в кілька місяців. Прочитать остальную часть записи »

Специфіка «когорт»

Різні популяції випробовують вплив різних суспільних впливів. Науково-технічний прогрес змінює умови життя, рівень освіти населення підвищується в різних країнах різна і впливає на здатності сім’ї, її економіку. Сюди треба віднести ще етнографічні особливості країни. Це може міняти типові для віку ознаки.

Соціальна специфіка в рамках кожної популяції і «когорти». Діти та їхні родини належать до різних соціальних прошарків. Ці особливості визначають подальшу диференціацію типових для розвитку ознак, що призводить до зрушень в певних структурах всього ансамблю якостей особистості дитини.

Специфіка середовища проживання. Діти, які виховуються тільки в сім’ї, піддаються іншим впливам, ніж діти, які відвідують ясла.
Таким чином, для кількісного визначення показників розвитку необхідно: Прочитать остальную часть записи »