Основи виховання
Дитяча психіка
Поняття «дитина»

Особливості імуногенезу на ранніх стадіях розвитку

В. М. Берман і його співробітники (Є. М. Славська, 1947; Ю. В. Соколова та А. І. Калегаева, 1947; А. В. Прокопович, 1947), багато років вивчали питання про особливості імуногенезу на ранніх стадіях розвитку, прийшли до висновку, що рефрактерноегь дітей раннього віку відносна. Вона носить лише кількісний, а не якісний характер. Ця точка зору знайшла підтвердження в дослідженнях Вагг (1959), яка у своїй доповіді на конгресі в Лондоні в 1959 р. підтвердила думку про відносної рефрактерності новонароджених і зазначила, що імунологічні реакції дітей раннього віку залежать від сили і якості антигенів. Погана імунологічна перебудова зазвичай пов’язана з низькою иммуногенной силою антигенів.

У ряді зарубіжних країн згідно з рекомендацією ВООЗ імунізація КД-й КДС-вакцинами проводиться з двомісячного віку. У зв’язку з цим за кордоном є велика кількість робіт, присвячених віковим особливостям імуногенезу при вакцинації КД-й КДС-вакцинами. Ряд дослідників відзначає цілком задовільний імуногенезу у дітей перших місяців життя при введенні їм КДС-вакцини (Sako, 1947; Adams, Kimball, Adams, 1947; S. Halpern, D. Hal-pern, 1948). Деякі дослідники (Spiller, 1955) навіть вказують на більш високу імунологічну ефективність щеплень у дітей раннього віку в порівнянні зі старшими дітьми.

П. Ф. Здродовский (1966), обговорюючи це питання, приходить до висновку про неправильність повного заперечення імунологічної реактивності на ранніх етапах розвитку організму. На підставі ряду досліджень він вважає в даний час встановленим, що імунологічна інертність в неонатальному періоді є відносною і що імунологічне дозрівання дитини може індивідуально коливатися, прискорюючись під впливом антигенної стимуляції.

Читайте так же:

    Комментарии запрещены.