Основи виховання
Дитяча психіка
Поняття «дитина»

Контроль за рівнем розвитку дітей та його оцінка

У ранньому дитинстві існує особливо тісний зв’язок між здоров’ям і психічним розвитком. Хороший стан здоров’я – вирішальна умова для діяльності дитини, під час якої розвивається його психіка. З іншого боку, захворювання дитини можуть призводити до затримки розвитку, так як хвора дитина не може здобувати нові навички та вміння.

У зв’язку з цим здоров’я та розвиток дитини повинні розглядатися в їх діалектичній єдності. Для цього слід періодично оцінювати не тільки стан здоров’я дитини, але й рівень його психічного розвитку.

Періодичний контроль за станом здоров’я і рівнем розвитку дітей важливий, тому що швидкі і пересічні морфологічні та функціональні соматичні зміни, такі, як зростання, диференціація і дозрівання, мають велике значення для стану здоров’я, для рівноваги організму з навколишнім середовищем, а отже, для адаптабельності , витривалості та функціональної можливості дитини.

Систематичне визначення здоров’я і розвитку дозволяє своєчасно помітити відхилення і забезпечити необхідну корекцію.

Періодичне спостереження за станом здоров’я і розвитком дітей допомагає встановити, чи розвивається дитина відповідно до віку і соціальними вимогами. Стан розвитку дитини відбивається на рівні його діяльності, соціальній поведінці. Воно є результатом зовнішніх і внутрішніх детермінант. Зовнішні детермінанти – це названа в попередньому розділі сукупність умов життя, спосіб життя дитини, суспільні вимоги, які пред’являє дитині його людське оточення.

Ці детермінанти залежать від конкретних обставин суспільного життя, дитина сприймає відношення і виробляє соціальний і предметний досвід в конкретній сім’ї, конкретному житло, конкретних яслах. При цьому, в залежності від існуючих у суспільстві уявлень про те, яким повинен бути дитина в певному віці, до нього пред’являються різні вимоги, які проявляються в більш-менш усвідомлених і конкретно сформульованих виховних цілях – методах і заходах, що впливають на розвиток дітей.

Коли ми любимо наших дітей ми дбаємо про них даючи їм саме найкраще, але ж ніхто в цьому моменті життя не забороняє і нам піклується про самих себе. Так ? Скажімо відвідати масажиста або вибрати і отримати деякі послуги салону краси рос. мовою . Хіба це погано? Виглядати на всі 100% поруч з своєю дитиною і при цьму бути зразком для оточуючих Звичайно немає. Отож дійте рішучіше.

Думайте і про себе теж і будте найкращими для себе та своїх дітей!

Читайте так же:

    Комментарии запрещены.